Ovládání infrazářičů v infrakabinách b-intense.

ovládání infrakabiny b-intense

Individuální ovládání intenzity infrazářičů je opravdu zlatý hřeb technologie b-intense. Intenzitu záření je možno nastavit u každého zářiče jinak - dle Vaší pozice sezení, protože každý z nás pociťuje teplo jinak: co je už příliš mnoho pro jednoho člověka nemusí být dostačující pro jiného. Vynikající je tedy, že je možné nastavit oba zádové i přední infrazářiče každý zvlášť. Nastavit lze nejen zářiče, ale i podlahové topení, které je elegantně zabudováno do podlahy kabiny.

Otočné přední infrazářiče představují ještě další detail, který zaručuje větší komfort a efektivitu ve Vaší infrakabině b-intense. Pohyb infrazářičů zajišťuje otáčivá tyč. Infrazářiče se tak mohou otáčet zleva doprava pouhým dotykem. Výhodou je, že si můžete nastavit proud tepla na celé Vaše tělo nebo pouze na určitou část a také kdykoliv změnit Vaši pozici. Nohy vlevo nebo vpravo, pootočit se nebo sedět zpříma – zářiče se pohybují s Vámi.