Co je infračervené záření

Co infračervené záření znamená?

Spektrun infračerveného záření v infrakabinách b-intense.

Infračervené záření, které se často označuje také jako „tepelné záření“ je přirozené a nezbytné elektromagnetické záření pouhým okem neviditelné. Co to přesně znamená? Infračervené paprsky mají různý rozsah záření. Obrázek ukazuje, že infračervené záření je za vlnovou délkou viditelného světla nebo UV záření. Tento rozsah je mezi 780 – 1.000.000nm.

Infrazářiče b-intense zahřívají Vaše tělo bezkontaktně. To znamená, že tělo není zahřáto přímým kontaktem pokožky se zdrojem tepla (např. opřením o kachlová kamna) nebo pomocí horkého vzduchu (např. sauna), ale pomocí přímého záření infračervených paprsků na tělo. To znamená, že může být teplo pociťováno i z určité vzdálenosti. Teplota v kabině zde nehraje hlavní roli, pouze zvyšuje Vaši pohodu. Tolik vysvětlení, proč vysoká teplota v infrakabinách b-intense není nezbytná.

Teplo vstupuje do všech vrstev pokožky, celé tělo je pak zahřáto díky rychlé distribuci tepelné energie pomocí krve a lymf.

Co se opravdu skrývá za tolik diskutovaným ABC zářením?

Pouze širokospektrální infračervené záření , od dlouhovlnného záření typu IR-C až ke krátkým vlnám typu IR-A, umožňuje optimální vstřebání tepla do všech vrstev pokožky.

Co se opravdu skrývá za tolik diskutovaným ABC zářením?

Pouze širokospektrální infračervené záření , od dlouhovlnného záření typu IR-C až ke krátkým vlnám typu IR-A, umožňuje optimální vstřebání tepla do všech vrstev pokožky.

Proč široké spektrum?

Pokud jsou aplikovány pouze samotné dlouhé vlny (IR – C), teplo je vstřebáno pouze do vnějších a velmi slabých vrstev pokožky. To zapříčiňuje, nevyhnutelně a velmi rychle, hromadění tepla a nepříjemný teplotní tlak.

Pokud je však teplo vstřebáváno do hloubky několik milimetrů do všech vrstev pokožky, teplo může být dodáváno ve větší míře a riziko hromadění tepla a teplotní tlaku je značně sníženo. Fungují tak i tepelné senzory v těle, které jsou velmi důležité jako ochranný mechanismus.

Tohoto zvláštního efektu je ovšem dosaženo pouze u širokospektrálního infračerveného záření, které zahrnuje typy IR-A, IR-B a IR-C. Teplo je vstřebáváno přímo do těla.

Jak se získává zvláštní spektrum záření IR-A?

Infračervená spektra A,B a C se ovlivňují navzájem a současně. Spektrum infrazáření závisí na teplotě zdroje záření. Aby byla vytvořena příslušná spektrální řada IR-A pro hloubkový efekt na pokožku, je nezbytná teplota lampy zářiče od 1.000°C (pro porovnání - slunce, nejlepší známý zdroj infračerveného záření, má teplotu záření přibližně 5.500°C).

Pouze několik běžných infrakabin dostupných na trhu by uspělo v dosažení optimální distribuce záření napříč všemi spektry, ve většině případů je záření pouze ve spektru IR-B a IR-C.

Jedinečné infračervené lampy b-intense vytváří všechna nezbytná IR spektra díky teplotě zdroje záření cca 1.800°C. Je tak vytvořen nejlepší možný širokospektrální mix záření pro uživatele.

Působení infrazáření na lidskou pokožku.